Përmirëso Qytetin!

Bëhu pjesë e zgjidhjes dhe përmirëso
cilësine e jetës në lagjen dhe komunitetin tënd.

Dërgo ankesën tënde! Me mijëra njerëz në qytetin tënd tashmë e përdorin.

Si funksionon?


Zgjidhni kategorinë
të cilës i përket
problematika

Përshkruani
sa më qartë
problemin

Lokalizoni
vendndodhjen
e problemit
në hartë

Dërgoni

ankesën


  • 7

    Ankesa të Dërguara

  • 0

    Raste në Ndjekje

  • 6

    Çështje të Zgjidhura

3 raportimet e fundit!